ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.relain.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Relain Media Kft.
Székhely: 1212 Budapest, Széchenyi István utca 25
Levelezési cím: 1212 Budapest, Széchenyi István utca 25.
Képviselő neve: Csukás Norbert
Cégjegyzékszám: 01-09-373931
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 28789044-2-43
EU Adószám: HU28789044
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-94250464
IBAN: HU97116000060000000094250464
BIC: GIBAHUHB
Bank Címe:
Nepfurdo utca 24-26.
1138
Budapest
Hungary
E-mail cím: info@relain.hu
Telefonszám: +36 (30) 5959859

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt.
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefon: +36 1 445 1200
Fax: +36 1 445 1201
Honlap: www.rackhost.hu

Email: info@rackhost.hu

Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

3. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Webhosting, webhely szolgáltatás, marketing megoldás és arculattervezés.

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. FELELŐSSÉG
A Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon leadott megrendelések fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.
4.2. SZERZŐI JOGOK
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

5.1. MEGRENDELÉS FOLYAMATA
¬X Honlapon feltüntetett szolgáltatások kiválasztása
X Kapcsolatfelvétel
X Személyes vagy online tárgyalás
X Szerződéskötés
5.2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.
5.3 A SZERZŐDÉS IKTATÁSA
A szerződéseket cégünk 5 évig köteles tárolni.
5.4 SZÁMLA
A Szolgáltató papíralapú vagy Online számlát állít ki, amely személyesen is átvehető vagy e-mail címére küldjük a teljes összeg megfizetése után.
5.5 FIZETÉS
Szerződéskötés követően a proforma számla alapján összeg 50%-át kérjük, számlánkra átutalni. A további 50%-ot a munkavégzés végén, amennyiben az ügyfél elégedett.
Erste Bank
Relain MediaKft.
11600006-00000000-94250464

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napjától gyakorolja elállási jogát.
Ha a Megrendelőt elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló szerződést. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a megrendelő a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás költségeit.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA
A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Relain Media Kft.
Levelezési cím: 1212 Budapest Széchenyi István utca 25.
Telefonszám: +36 (30) 5959859
E-mail cím: info@relain.hu
8.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a Fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál.
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, elérhetőségeik:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: hkamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
Cégünket együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testületi eljárásban
Bírósági eljárás kezdeményezése
Online Vitarendezési Platform
Jogviták rendezésére használhatja az Online Vitarendezési Platformot is. Az ODR-t IDE kattintva érheti el.

9.  ÁSZF, ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon megjelenített új készülék árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t!
A honlapon megjelenített árakért technikai okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibás áron leadott megrendeléseket a Felhasználó értesítését követően töröljük. Megrendelés előtt a pontos árakról Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein tájékozódhat!
9.1. TECHNIKAI KORLÁTOK
Az oldal használatával feltételezük a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

10. GARANCIA

10.1. 1 év teljeskörű garancia.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról
1. Fizikai elhelyezés
Szolgáltató a Megrendelő által elhelyezett Szerver számára az alábbi szolgáltatást nyújtja a megfelelő elhelyezés, karbantartás és biztonság érdekében:
o hely biztosítása,
o szünetmentes áramforrás biztosítása,
o állandó légkondicionáló berendezés üzemeltetése,
o folyamatos, 24 órás operátori ügyelet biztosítása, amely a következőket tartalmazza:
 Szerver újraindítása és lekapcsolása (ügyfél telefonos utasítása esetén),
 helyszíni konfigurálás lehetőségének biztosítása a Szerveren, konzolon keresztül, minden nap 24 órában.
2. Webtárhely biztosítása
A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti webtárhely csomagok biztosítását.
A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
o tárhely biztosítása
o email fiók
o domain név hozzárendelés
o adatbázis létrehozásának biztosítása
o adatbázis tárterület biztosítása
o adatforgalom biztosítása
3. Domain szolgáltatás
Domain regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
o új domain regisztrációs vagy már más szolgáltatónál beregisztrált domain átregisztrációs folyamatának lebonyolításához .hu, .com, .net, .org, .eu és .info végződések esetében online adminisztrációs felület biztosítását, melyen keresztül a Megrendelő a regisztrációhoz, illetve átregisztrációhoz szükséges minden adatot megadhat,
o a Megrendelő által az online adminisztrációs felületen megfelelően megadott adatok alapján a domain regisztráció, valamint átregisztráció automatizált formában való biztosítása a Szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül
o éves díj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain fenntartását,
o pótdíj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domainhez új tulajdonos adatok beregisztrálását.
o pótdíj ellenében a lejárt domainek újraaktiválását.
o A Szolgáltató a Megrendelő által a regisztráció, valamint átregisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget. A mindenkori domain regisztrációs szabályokat a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban találja.
4. Üzleti email szolgáltatás
Az üzleti email szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti üzleti email csomagok biztosítását.
Az üzleti email szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
o email tárhely biztosítása
o email cím
o email domain

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.10.01